TiK Main Partners

TiK PartnersTietokillan yritysyhteistyön kulmakivenä toimii TiK Partners -ohjelma. TiK Partners -ohjelma mahdollistaa pitkäaikaisen ja tiiviin yhteistyön yritysmaailman ja killan välillä. Tietokilta tekee ensisijaisesti yhteistyötä Partners yritysten kanssa.

Yritysyhteistyö on monimuotoista ja sen suosituin muoto on yritysvierailut, eli yritysekskuriot. Siellä opiskelijat pääsevät tutustumaan hauskalla tavalla alan eri mahdollisuuksiin. Muita suosittuja yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi hackathonit, Tech Nightit sekä killan rekrytapahtuma UraTiKAS.

TiK Partners -ohjelmasta ja muusta yritysyhteistyöstä vastaa killan yrityssuhdevastaava, jolle voi osoittaa kaikki yhteistyöhön liittyvät kysymykset osoitteeseen yrityssuhdevastaava(at)tietokilta.fi.