Kilta toimii aktiivisesti opintoasioiden parissa ja pyrkii muun muassa pitämään yllä keskusteluyhteyttä tietotekniikan tutkinto-ohjelman ja sen kattamien laitosten kanssa. Kilta osallistuu tutkinto-ohjelman kehittämiseen ja tätä tarkoitusta varten pyrkii myös keräämään ja kanavoimaan opetushenkilökunnalle palautetta jäsenistöltään.

Olennaisena osana opintoasioihin vaikuttamista on toimiminen opiskelijaedustajana erinäisissä koulun toimielimissä, etunenässä tietotekniikan koulutusneuvosto ja Perustieteiden akateeminen komitea. Ylioppilaskunnan nimittämät hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat edustavat yliopistolain mukaisesti näissä elimissä opiskelijoiden ääntä ja killan opintosektori luonnollisesti tekee tiivistä yhteistyötä hallopedien kanssa.

Tietokilta ylläpitää suosittua tenttiarkistoa sekä listaa tietotekniikan kurssien käyttämistä IRC-kanavista.

Kursseista killan suuntaan voi antaa palautetta osoitteeseen opintovastaava (at) tietokilta.fi, IRCssa, henkilökohtaisesti opintovastaavalle tai Itkuvirteen.

Tietotekniikan opiskelijalle:

Lisää tietoa opinnoista tietotekniikan parissa:

Opintoasioista vastaa killan hallituksen opintomestari, johon voit olla yhteydessä enemmän tai vähemmän tärkeissä opintoihin tai yliopiston toimintaan liittyvissä asioissa.