Opintokalenteri - (Päivitetään orientaatioviikon aikana)

Alla olevista Google-kalentereista voit katsoa koko ensimmäisen syksyn opintojen luentojen, harjoituksien, välikokeiden ja tenttien tarkat ajat.
Harjoituksista tarvitsee valita vain YKSI ryhmä kurssia kohden, joten älä anna täyden harjoituskalenterin hämätä. Harkkaryhmät on eroteltu numeron perusteella, esim. OLO1, OLO2, H01, H02 jne...

Kurssien nimiä on lyhennetty, alla selitykset:
Disk = Diskreetin matematiikan perusteet, MS-A0401
Johd = Johdatus opiskeluun, SCI-A0000
Diff 1 = Differentiaali- ja integraalilaskenta 1, MS-A0102
Ohj 1 = Ohjelmointi 1, CS-A1110
Studio = Ohjelmointistudio 1, CS-C2110

Fuksien harjoitukset:
Fuksien luennot:
Fuksien kokeet: