Tietokilta ry (TiK) on Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta toimii kaikkien Aalto-yliopiston opiskelijoiden etuja ajavan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä. Tietokiltaan kuuluu noin 900 opiskelijajäsentä, joista suurin osa opiskelee tietotekniikan koulutusohjelmassa.

Tietokillan tehtävänä on huolehtia jäsentensä eduista ja viihtyvyydestä. Toiminta on monipuolista: kilta auttaa opinnoissa, huolehtii yhteyden säilyttämisestä Tietotekniikan osastoon, järjestää monenmoisia vapaa-ajantapahtumia sekä tilaisuuksia yritysten kanssa sekä tutustuttaa uusia opiskelijoita eli fukseja teekkarielämän saloihin. Perusopiskelijoiden lisäksi huolehdimme jossain määrin myös mm. valmistuneista kiltalaisista eli alumneista, muuntokoulutettavista sekä ulkomaalaisopiskelijoista.

Opintotoimintaan kuuluvat mm. opintopalautteen kerääminen sekä tenttiarkiston ylläpito. Vapaa-ajantoimintaan sisältyy mm. excursioita niin yrityksiin kuin opiskelijatapahtumiinkin, rentoja saunailtoja sekä astetta hienostuneempia sitsejä ja vuosijuhlia. Kilta järjestää myös urheilutoimintaa urheiluseurassaan Lenskin Dynamossa. Killan (sora)äänitorvena toimii oma lehti Alkorytmi.

Tietokillan jäsenen tunnistaa Wappuna ja muiden suurten tai vähän pienempienkin juhlien aikaan tupsulakin lisäksi kokomustasta haalarista. Haalarin selkään on painettu @-merkkiä muistuttava tupsulogo, Tietokillan epävirallinen merkki. Logosta esimerkki ohessa.

Tietokilta ry on vuodesta 2002 lähtien ollut rekisteröitynyt yhdistys. Tarkempaa tietoa rekisteröitymisestä sekä mm. rekisteriselosteen löydät Hallinto-sivulta, josta löytyy myös muuta virallista ja toimintaan liittyvää tietoa, kuten säännöt ja nykyiset toimijat.

Vapaaehtoistoimintaa ja virallista puurtamista

Kiltaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin, vuosittaisessa vaalikokouksessa valitun hallituksen johdolla mutta suloisessa sekasorrossa. Asioita hoitavat hallituksen lisäksi mm. erilaiset toimikunnat sekä vaaleissa valitut tai hallituksen nimittämät toimihenkilöt, mutta kuka tahansa innokas voi tapahtumia järjestää ja on niin tehnytkin.

Kilta saa kiittää niin olemassaolostaan kuin vireästä toiminnastaankin niitä lukuisia aktiiveja, jotka ovat vuosien saatossa olleet mukana kantamassa korttaan kekoon - ideoimassa, suunnittelemassa ja järjestämässä toimintaa. Toiminta on kirjanpitoa myöten palkatonta vapaaehtoistyötä, mutta työ on tekijäänsä kiittänyt!

Lyhyesti historiaa

Tietotekniikan koulutusohjelma perustettiin Otaniemeen vuonna 1984. Uudet opiskelijat olivat aluksi Sähköinsinöörikillan hoivissa, ja Tietokillan taival alkoi vasta pari vuotta myöhemmin, helmikuussa 1986.

Myöhempinä vuosina kilta on saanut vastaavasti itse huolehtia jo kahden muun killan alkutaipaleista. Vuonna 1998 perustettiin Automaatio-ja systeemitekniikan osasto, jonka opiskelijat tulivat aluksi TiKin hoiviin. Opiskelijoilla oli erotuksena tietotekniikan opiskelijoista mustassa haalarissaan violetti hiha, ja myöhemmin uunituoreen Automaatio- ja systeemitekniikan killan violettiin haalariin päätettiin jättää musta hiha muistoksi TiKin suojissa vietetystä ajasta. Vuonna 1999 aloitti tietotekniikan osastolla uusi informaatioverkostojen koulutusohjelma. Koulutusohjelmalle saatiin oma kilta, Athene, vuoden 2003 alussa ja vihreisiin haalareihin jätettiin jälleen muistona musta hiha.

Lisää tietoa, muistumia sekä valokuvia löytyy mm. killan historiaa ansiokkaasti tallentaneesta histo.tikistä ja killan kuvagalleriasta.