Killalla on lukuisia tunnuksia ja arvomerkkejä. Killan jäsen voi hankkia itselleen rintamerkin, jonka voi juhlissa ripustaa rintapieleensä: se on pronssinen ns. Pränikkä, jossa on killan virallinen logo. Killan ansiomerkillä, Ansioituneita kiltalaisia voidaan palkita hopeisella, kultaisella tai ProTiK-ansiomerkillä. Kunniajäseniksi voidaan kutsua korkeintaan kymmenen jäsentä kerrallaan; lisäksi vuosien saatossa killassa on myönnetty jos jonkinmoisia arvonimiä.

Pränikkä

Pronssiset pränikät Kultainen pränikkä

Pränikkä on killan logon muotoinen tunnusmerkki, jota voi käyttää esim. puvun tai frakin kanssa akateemisissa juhlissa (esim. kiltojen vuosijuhlat). Präniköitä on itse asiassa kolme kappaletta: pronssinen pränikkä on kenen tahansa kiltalaisen hankittavissa, hopeinen on vain killan perustajajäsenille ja kultainen on killan hallituksen nykyisille tai entisille jäsenille, nykyisille tai entisille toimikuntien puheenjohtajille sekä nykyiselle tai entisille oltermanneille.

Pränikän voi ostaa itselleen esim. kiltahuoneella joltain hallituksen jäseneltä.

Pränikän tarkka käyttö on kuvattu killan tunnusohjesäännössä.

Ansiomerkit

Killan korkein ansiomerkki, ProTiK Kultainen ansiomerkki Hopeinen ansiomerkki

Kilta palkitsee vuosittain ansioituneita jäseniään ansiomerkeillä. Tietokillalla on kolme ansiomerkkiä: Hopeinen ansiomerkki, kultainen ansiomerkki sekä ProTiK-ansiomerkki.

Ansiomerkeistä korkea-arvoisin, ProTiK, on Teppo Veijosen suunnittelema metallinen merkki, jonka väreinä ovat musta ja kulta. ProTiKiä kannetaan mustassa nauhassa, kun taas muita ansiomerkkejä kannetaan puvun tai juhlapuvun takin lieppeessä.

Ansiomerkkien jakoperiaatteet on kuvattu killan huomionosoitusohjesäännössä ja tarkka käyttö tunnusohjesäännössä.
Ansiomerkeillä palkitut kiltalaiset löytyvät täältä.

Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi voidaan killan sääntöjen viidennen pykälän mukaisesti “killan kokous kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä”. Käytännössä kunniajäseniksi kutsutaan henkilöitä, jotka eivät ole killan varsinaisia jäseniä; tällainen voi olla esimerkiksi killan hyväksi paljon töitä tehnyt professori. Kunniajäseniä voi kerrallaan olla korkeintaan kymmenen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Kunniajäsenyys on määritelty killan säännöissä pykälissä 5§ ja 7§.

Killalla on tällä hetkellä kolme kunniajäsentä:

Jouko Nieminen kutsuttiin killan perustamisjuhlan, totaalisen Muistinnollauksen, 
yhteydessä killan kunniajäseneksi.  
Reijo Sulonen kutsuttiin killan kunniajäseneksi kymmenvuotis-Muistinnollauksessa 1996.  
Olli Simula kutsuttiin killan kunniajäseneksi Muistinnollauksessa 10110 vuonna 2008.  

Killan muut kunnianosoitukset

Teemupekka Virtanen ja Ari Mujunen saivat vuonna 1990 Muistinnollauksessa Kultakurkun arvonimen ja diplomin.