TiK Partners

Tietokillan yritysyhteistyön kulmakivi on TiK Partners -verkosto, joka mahdollistaa pitkäaikaisen ja tiiviin yhteistyön yritysmaailman ja killan välillä. TiK Partners -yritykset ovat aina etusijalla yritysyhteistyötä suunniteltaessa.

Yritysyhteistyö on monimuotoista: TiK Partners -yritykset haluavat olla mukana opiskelijoiden arjessa sekä juhlassa. Yritysyhteistyön suosituin muoto on yritysvierailu, eli yritysexcursio. Yritysexcursiolla opiskelijat pääsevät tutustumaan hauskalla tavalla alan sekä yrityksen eri mahdollisuuksiin. Muita suosittuja yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi Tech Nightit, killan vuosijuhla, Muistinnollaus, sekä killan rekrytapahtuma UraTiKAS.

TiK Partners -verkostosta ja muusta yritysyhteistyöstä vastaa killan yrityssuhdevastaava, jolle voi osoittaa kaikki yhteistyöhön liittyvät kysymykset.