Fuksiopas

Fuksiopas on tietopaketti killasta, teekkarielämästä, opinnoista ja muista käytännön asioista kuten ensimmäisien opiskelupäivien sisällöstä ja opiskelija-asunnon hankkimisesta. Se lähetetään elokuun alussa kaikille tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan päässeille uusille opiskelijoille eli Tietokillan fukseille.

Opasta ei tarvitse lukea kannesta kanteen saadakseen tarpeelliset tiedot ennen saapumistaan Otaniemeen. Kannattaa kuitenkin tutustua oppaaseen ja painaa mieleen erityisesti tarvike/tehtävälistat, jotka auttavat valtavasti asioiden hoitamisessa ennen opintojen aloittamista ja varsinkin ensimmäisinä päivinä Otaniemessä.

Vuoden 2023 fuksioppaan löydät tästä linkistä. :) The English version of the guide will be posted here later.