Opinnot

Kurssi-ilmoittautumiset hoidetaan yhdessä yliopiston henkilökunnan ja ISOhenkilöiden kanssa orientaatioviikolla, joten niistä ei välttämättä tarvitse vielä kesän aikana murehtia.

Opetussuunnitelma

Tietotekniikan kandidaatintutkinnon opetussuunnitelma ja rakenne löytyy täältä.

Mallilukujärjestykset

Mallilukujärjestys on tiedekunnan suosittelema malliohjelma ensimmäisen ja toisen vuoden opintoihin tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa. Siihen on koottu olennaiset tietotekniikan peruskurssit, jotka suorittamalla etenee tutkinnossaan loogisessa järjestyksessä ja hyvää vauhtia ensimmäisien opiskeluvuosien aikana.

Tietotekniikan tutkinto-ohjelman mallisuoritusjärjestystä ylläpitää Perustieteiden korkeakoulu, ja ne löytyvät täältä.