Hallituksen tehtävät:

Tietokillan hallitus huolehtii killan käytännön asioiden sujumisesta, taloudesta ja organisoinnista. Hallitus valitaan vuosittain loppuvuodesta pidettävässä vaalikokouksessa.

Hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia, ja kiltalaiset ovat tervetulleita seuraamaan kokouksia! Myös kokouspöytäkirjat tulevat kiltalaisten luettavaksi nettiin parin viikon viiveellä.

Vanhoihin hallituksiin voit tutustua histo.tikissä.

Toimikuntatoiminta:

Toimikunnissa tehdään usein killan näkyvin työ. Toimikunnilla on omat tietyt tehtävänsä, ja työmäärä vaihtelee: esim. sisätoimikunta järjestää valtaosan killan omista tapahtumista ja ulkotoimikunta suunnittelee ekskursioita. Killan toimikunnat ovat kaikille avoimia (lukuunottamatta phuksitoimikuntaa, johon phuksit eivät voi kuulua) ja helpoimmin niihin pääsee mukaan osallistumalla johonkin kokoukseen tai laittamalla sähköpostia toimikunnan puheenjohtajalle.

Toimikuntien kokouksista tiedotetaan niiden sähköpostilistoilla, sekä tapahtumakalenterissa. Helpoimmin tietoa saa liittymällä sähköpostilistalle (pommittamalla ko. toimikunnan puheenjohtajaa).

Toimikunnat valitaan tulevaa kalenterivuotta varten killan vaalikokouksessa marraskuussa. Suurin osa toimikunnista on kuitenkin pitkäkestoisempia, esimerkkinä sisä- ja phuksitoimikunta. Toisinaan toimikunnan elinikä on paljonkin lyhyempi; toimikunta voidaan perustaa myös huolehtimaan tietystä yksittäisestä tapahtumasta tai selvitystyöstä. Tällaisia ovat olleet esim. killan rekisteröitymistä tutkinut tulevaisuustoimikunta (2001) sekä NUCCC 2003 -opiskelijakonferenssin järjestänyt NUCCC-toimikunta (2003). Ylimääräisistä toimikunnista voi päättää kiltakokous tai killan hallitus.