Toimikuntien esittely ja haku 2024

Tälle sivulle on koottu toimikuntien kuvaukset ja hakulomakkeet. Jos linkki ei toimi tai jokin muu on rikki, ota yhteyttä varapuheenjohtajaan Telegramissa @labbbis tai sähköpostilla varapuheenjohtaja@tietokilta.fi!

Toimihenkilönä toimiminen on ISOilun jälkeen matalimman tason osallistumista killan toimintaan. Kaikkia vähänkään kiinnostuneita kannustetaan hakemaan toimikuntiin järjestämään tapahtumia sekä tuomaan oman kädenjälkensä killan toimintaan!

Toimihenkilönä voi antaa juuri niin paljon aikaa kuin itseltä löytyy. Jotkin toimikunnat kuitenkin vaativat aktiivisempaa osallistumista kuin toiset. Kannustetaan lähtökohtaisesti hakemaan useampaan toimikuntaan kunhan kiinnostusta riittää, mutta omat aikarajoitteet huomioiden. Useampaan toimikuntaan hakiessa varmistathan, että aika ja kiinnostus riittää osallistua aktiivisesti koko vuoden ajan.

Etenkin aloittelevana toimarina kaksi toimikuntaa (toimikunnan aktiivisuudesta riippuen) on melko sopiva määrä. Vuoden mittaan voi myös hakea muihin toimikuntiin jos aikaa riittää ja kaipaa lisää tekemistä!

The committee descriptions in English can be found here!


Yrityssuhdetoimikunta (pj. Mikko Juusti, @Mikmokki)

Yrityssuhdetoimikunnan toimihenkilöiden tärkeimpänä tehtävänä on vastata yhteydenpidosta Tietokillan ja sen partner-yritysten välillä. Rooli toimikunnassa mahdollistaa verkostoitumisen alan johtavien yritysten kanssa, sekä tarjoaa arvokasta kokemusta yritysyhteistyöstä. Yhteydenpidon lisäksi toimikunnassa pääsee tekemään myös muita tehtäviä, esimerkiksi järjestämään ekskursioita, myymään sponsoripaketteja, valmistelemaan rekrylehteä ja ylläpitämään TiKin rekrytoinnin platformia, sekä rakentamaan killan suurinta rekryrointitapahtumaa UraTiKASta. Toimikunnasta ja tehtävistä voi kysellä lisää Yrityssuhdevastaavalta.

Hae Yrityssuhdetoimikuntaan: https://forms.gle/UUEwGTpA2GuEoCTH6

Opintotoimikunta (pj. Elsa Schumacher, @elsaschu)

Opintotoimikunnan pääasiallinen vastuu on opiskelijoiden edunvalvonta yliopiston suuntaan sekä opintoaiheisen informaation välittäminen kiltalaisille. Toiminta voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan.

Ensimmäiseksi opintovastaavan johdolla opintotoimikunta vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon yhdessä AYY:n ja muiden kiltojen opintotoimikuntien kanssa. Opintotoimikunnassa voi vaikuttaa hallopedinä sekä myös tavallisenä toimihenkilönä. Hallopedit edustavat opiskelijoita yliopiston hallinnollisten elimien kokouksissa. Muutkin jäsenet voivat osallistua joihinkin edunvalvontatapahtumiin, kuten kandikehitystyöryhmiin.

Toisekseen opintotoimikunta järjestää yliopiston rahoituksella kandipullatarjoilua kandiksi valmistuville sekä yhtenä suurempana tapahtumana vaihtosaunan vaihdosta kiinnostuneille.

Kolmantena roolina on jokapäiväinen edunvalvonta sekä opiskelijoille informaation jakaminen, joka näkyy esimerkiksi kursseilla ilmentyvien ongelmien ratkomisena sekä tenttiarkiston ja varjo-opinto-oppaan ylläpitona. Näiden lisäksi opintotoimikunta on vastuussa opintokyselyiden toteuttamisesta, jotta opiskelijoiden näkemyksistä saadaan laajempi kuva.

Hae Opintotoimikuntaan: https://forms.gle/dPk4ejCFhfQfyKqo9

Sisätoimikunta (pj. Totti Luukkanen, @tottiluukkanen & Vili Virtanen, @vilivirtanen)

Sisätoimikunta, tuttavallisemmin sisis, järjestää Tietokillalle sitsejä, jatkoja, jajatkoja ja pitää huolen tapahtumien ruoka- ja juomapuolesta. Toimikuntaa johtavat Isäntä ja Emäntä, apunaan juomanahtaajat. Toimikunnassa pääset mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan killan tapahtumia, olemaan mukana järjestelyissä, näkemään ja tutustumaan tapahtumiin ja teekkarikulttuuriin aivan toisenlaisesta näkökulmasta. Toimikunnassa pääsee konkreettisesti tekemään kaikenlaista ruoanlaitosta roudaamiseen, koristeluun, siivoukseen ja suunnitteluun. Aiempaa osaamista tai kokemusta ei vaadita, tekemällä oppii! Odotamme kuitenkin hakijoilta intoa ja hyvää asennetta! Muista: keittiössä on parhaat bileet!

Hae Sisätoimikuntaan: https://forms.gle/qgrDaVvvecFbaRaz7

Ulkosuhdetoimikunta (pj. Lasse Kukkula, @lassekukkula)

Tietokillan ulkosuhdetoimikunta järjestää killalle hauskoja excursiota kotimaan sisällä kuten Aatu ja myös ulkomailla: Baltian Pitkä. Ulkosuhdetoimikunta myös huolehtii killan suhteista muihin ainejärjestöihin, esimerkiksi TiTeeneihin osallistumisen muodossa ja järjestämällä yhteisiä sitsejä. Tyyli on vapaa, tulkaa mukaan suunnittelemaan ja tekemään.

Hae Ulkosuhdetoimikuntaan: https://forms.gle/kRbp5MdpRpyu2AgL8

Abimarkkinointitoimikunta (pj. Otso Mikkilä, @otso_mikkila)

Abitoimikunnan tehtävänä on markkinoida tietokiltaa ja tietotekniikan opintoja lukiolaisille. Toimikunnan jäsenenä voit esimerkiksi vierailla vanhassa lukiossasi, esitellä tietotekniikan opintoja Koe Aalto-kampus tai Shaking Up Tech kaltaisissa tapahtumissa, sekä tuottaa sisältöä tietokillan somekanaville. Lisäksi AbiTMK on järjestänyt myös muita abeille suunnattuja tapahtumia, kuten vuonna 2021 sitseihin päättynyt Abipäivä yhteistyössä Inkubion ja Fyysikkokillan kanssa. Ensi vuonna tavoitteena on lukiovierailujen lisäksi tavoittaa enemmän PK-seudun ulkopuolella asuvia lukiolaisia sosiaalisen median kanavien kautta ja mikäli intoa riittää, toteuttaa abipäivä. Tule rohkeasti mukaan, mikäli kiinnostuit yhdestä tai useammasta edellä mainitusta!

Hae Abimarkkinointitoimikuntaan: https://forms.gle/CZX9LiWAPEYp62XcA

Alumnitoimikunta (pj. Minea Erviö, @misse & Henri Tunkkari, @grilliburgeri)

Alumnitoimikunnan tehtävänä on ylläpitää yhteyksiä killan alumneihin, tarjoten heille ja nykyjäsenille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia. Toimikunta on avoin sekä nykyisille opiskelijoille vuosikurssista huolimatta, että alumneille! Alumnitoimikunnalla on muutamia perinteeksi muodostuneita tapahtumia, kuten Alumniglögit, mutta iso fokus ensi vuonna on uusien konseptien kokeilussa ja testauksessa.

Jos on kysyttävää, olkaa yhteydessä @misse tai @grilliburgeri Telegramissa tai vaikka savumerkein.

Hae alumnitoimikuntaan: https://forms.gle/KapgyM7xTPsHV5tV6

Digitoimikunta (pj. Joonatan Korpela, @joonatan_aatos)

Digitoimikunta etsii joukkoonsa innokkaita kiltalaisia, jotka ovat kiinnostuneita Tietokillan IT-infrastruktuurista ja sen kehittämisestä. Toimikunta on myös loistava paikka kerätä käytännön kokemusta ohjelmistokehityksestä. Tulevan vuoden päätavoitteena on jatkokehittää killan uusia nettisivuja mutta myös muita killan digitaalisia palveluita pyritään kehittämään ja ylläpitämään.

Toimikunnassa on tarvetta ainakin seuraavanlaiselle osaamiselle:

Perus softakehitys: Suurin osa projekteista on jonkinasteista web-kehitystä. Tällä hetkellä pääasialliset työkalumme ovat TypeScript, Node.js sekä React mutta näitä lienee mahdollista vielä muuttaa. Tavoitteena on kuitenkin käyttää mahdollisimman laajassa käytössä olevia teknologioita, jotta osaavia tekijöitä löytyisi myös tulevaisuudessa. Tarvetta on sekä kokeneemmille että aloitteleville osaajille – kaikki apu on tervetullutta!

Arkkitehtuurisuunnittelu, pilvipalvelut ja DevOps: Suurin osa Tietokillan IT-infrasta on tarkoitus siirtää tulevaisuudessa pilvipalveluihin, joten toimikunnassa on tarvetta pilviosaamiselle. Myös kokemus konteista (kuten Docker) ja IaC:stä (kuten Terraform) olisi tärkeää.

Design (UI/UX): Digitoimikunta tarvitsee myös visuaalista silmää ja kyvykkyyttä suunnitella toimivia ja hyvännäköisiä käyttöliittymiä. Käyttöliittymien suunnitteluun käytettäneen ensisijaisesti Figmaa.

Hae Digitoimikuntaan: https://forms.gle/71G1Ds7wrjzAUxie8

Herkkukurkkutoimikunta (pj. Petrus Asikainen, @purkka)

Herkkukurkkutoimikunta, eli tutummin lukkaristo, on paras mahdollisuutesi vaikuttaa killan laulukulttuuriin! Lukkarit ovat varmasti tuttuja tarinoistaan sitseillä, mutta sen lisäksi toimikuntalaiset mm. suunnittelevat sitsien lauluvalikoimaa ja osaltaan toteuttavat tapahtumia tiiviissä yhteistyössä muiden järjestäjien kanssa. Sitsilukkaroinnin lisäksi toimikunta järjestää erilaisia laulukultuuriaiheisia tapahtumia, kuten laulunsanoitusta, harjoitussitsit uusille lukkareille ja Kovalevyn läpilaulannan. Herkkukurkut ovat läsnä myös esimerkiksi Lalasaunoissa opettamassa nuoremmille lauluja ja innostamassa kiltalaisia laulamaan enemmän. Jos laulukulttuuri siis kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti hakea herkkukurkkutoimikuntaan! Uusille toimikuntalaisille ainoa kriteeri on aito kiinnostus laulukulttuuria kohtaan – kaiken muun tarpeellisen oppii tekemällä!

Hae Herkkukurkkutoimikuntaan: https://forms.gle/rXBVFXXQ8kVYJMec6

Kiltahuonetoimikunta (pj. Justus ”Zen” Hansen, @zendih)

Kiltahuonetoimikunnan tehtävänä on pitää huolta kiltahuoneen kunnosta ja siihen tehdyistä muutoksista. Kiltahuonetoimikunta tekee kiltahuoneesta killan näköisen ja sellaisen, jossa kaikki kiltalaiset viihtyvät. Toimikunta järjestää myös mm. suursiivouksia.

Toimikuntaan hakeminen ei vaadi mitään taitoja tai kokemusta. Hakea voi kaikki, joita kiinnostaa vaikuttaa kiltahuoneen tulevaisuuteen. Kaikki ideat parantaa kiltahuonetta ovat varsin tervetulleita!

Jos jäi kysyttävää toimikunnasta, laita ihmeessä viestiä TG:ssä @zendih

Hae Kiltahuonetoimikuntaan: https://forms.gle/D1GqXAjavpmcmnxJ7

Kiltatuotetoimikunta (pj. Elli Mattila, @ellimattila)

Kiltatuotetoimikunnan vastuuna on ideoida, suunnitella ja myydä kiltatuotteita, kuten vaatteita ja haalarimerkkejä. Osa toimintaa on myös kartoittaa, millaisia tuotteita kiltalaiset kaipaavat. Toimikunta voi suunnitella tuotteita itsenäisesti, mutta myös tuotesuunnittelukilpailujen avulla voidaan kehittää uusia tuotteita. Kilpailussa kiltalaiset pääsisivät esittämään ideansa tai luonnoksensa uusista tuotedesigneista.

Toimikuntaan liittyminen ei vaadi erityistaitoja tai aiempaa kokemusta, vaan roolissa pääsee oppimaan ja kokeilemaan. Hulluja ideoita arvostetaan isosti! Jos toimikunnasta on kysyttävää niin laita ihmeessä viestiä TG:ssä @ellimattila

Hae kiltatuotetoimikuntaan: https://forms.gle/GK5d7NpqFvuxktDV6

Kulttuuritoimikunta (pj. Emilia Repo, @kulttuuri)

Kulttuuritoimikunnassa pääset toimikunnan nimen mukaan tekemään kulttuuria, mahdollisesti pienellä teekkaritwistillä. Koska kulttuuri on käsitteenä laaja, toimikunnan alle mahtuu rutkasti erilaisia tapahtumakonsepteja.

Toimikunnassa pääset ideoimaan ja toteuttamaan, ja perinteisiä tapahtumaformaatteja ovat olleet mm. yhteislähdöt Teekkarispeksiin ja RWBK:n konserttiin, erilaiset maisteluillat, kotikeittokilpailu sekä legendaariset UFO-sitsit. Tänä vuonna toimikunnan tavoitteena on järjestää runsaasti uusia tapahtumia, sekä pystyttää killalle säännöllisen epäsäännöllisesti kokoontuva elokuvakerho kiltikselle.

Toimikuntaan liittyminen ei vaadi erityistaitoja tai aiempaa kokemusta, vaan kiinnostus kulttuuriin riittää! Kulttuurivastaava sekä muu toimikunta on tukena tapahtumien järjestämisessä. Mainitsethan kuitenkin hakulomakkeessa, mitä haluaisit vuoden aikana järjestää!

Hae Kulttuuritoimikuntaan: https://forms.gle/2urLaewctJ7VnSAS7

Liikuntatoimikunta (pj. Arttu Kauppinen, @arttukaup)

Onko liikunta lähellä sydäntäsi ja haluat vaikuttaa killan liikuntatapahtumiin? Hae liikuntatoimikuntaan!

Liikuntatoimikunnan tehtävä on huolehtia killan urheilutoiminnasta ja järjestää liikunta-aiheisia tapahtumia kiltalaisille. Toimikunnassa mukana oleminen ei vaadi paljoa aikaa, joten se on täydellinen mahdollisuus sinulle, joka nautit liikunnasta, mutta jolla ei ole paljon ylimääräistä aikaa.

Tapahtumat voivat olla mitä tahansa urheiluun liittyvää, kuten esimerkiksi erilaisia lajikokeiluja. Toimikunnan jäsenenä pääset tapahtumien ideoinnin ja järjestämisen kautta vaikuttamaan killan urheilutoimintaan ja jakamaan liikunnan iloa koko killalle. Kattavaa urheilutaustaa toimikuntaan hakemiseen et tarvitse, kiinnostus on tärkein!

Hae Liikuntatoimikuntaan: https://forms.gle/FAbXEAFFAaSqGix88

Marttakerho (pj. Iiro Poutiainen, @poutiiro)

Marttakerhon tärkeimpänä tehtävänä on yhteisöllisten ja rentojen tapahtumien järjestäminen kiltamme jäsenille - ja siihen me tarvitsemme juuri sinua! Kerho on perustamisestaan asti kehittynyt koko ajan, ja nykyään se tunnetaan erityisesti leipomis- ja ompelutapahtumistaan, lisäksi toimikunta järjestää vuosittain Marttasitsit ja vierailun alpakkatilalle. Myös uusia konsepteja pyritään kokeilemaan mahdollisuuksien mukaan. Järkkämarttana pääset auttamaan mahtavien tapahtumien järjestämisessä ja niiden ideoimisessa, ja työn määrä riippuu pitkälti omasta innosta ja motivaatiosta, joten ei paineita! Et myöskään tarvitse erityisiä ruoanlaitto- tai muitakaan taitoja, vaan pelkkä kiinnostus ja halu auttaa riittää :) Tervetuloa mukaan!

Hae Marttakerhoon: https://forms.gle/QZ4HZKBZ9Y7hHJhw5

N-toimikunta (pj. Milja Rantanen, @miljja & Juho Pellinen, @joeov)

N-toimikunta järjestää toimintaa N-henkisille kiltalaisille, vuosikurssiin katsomatta. N-toimikunnan tavoitteena on saada vanhemmatkin kiltalaiset innostumaan killan toiminnasta esimerkiksi N-pistekortin avulla. Käytännössä tämä sisältää konseptointia ja tapahtumien järjestämistä. N-toimikunnan tapahtumia ovat esimerkiksi NVSK-sitsit, varjolakkitapahtumat, N-varaslähtö ja kesän äfterikausi.

Tänä vuonna toimikunnan tarkoituksena on myös kehittää N-toimintaa yli kiltarajojen, varsinkin SCIn muiden N-vastaavien ja toimikuntien kesken!

Hae N-toimikuntaan: https://forms.gle/ntL9P65Y7aLAD1sn8

Pakutoimikunta (pj. Atte Ikola, @Amikola15)

Vuoden rankan työ seurauksena kilta on vihdoinkin saanut oman pakun. Niinpä myös killan nuorin toimikunta jatkaa olemassa oloaan. Kuten nimestä voi päätellen toimikunnan vastuulla on killan pakun ylläpito, vuokraus järjestelmän suunnittelu ja lopulta vuokraaminen killan jäsenille. Nuoren toimintakunnan erilaiset käytännöt ja perinteet ovat yhä paljon auki niinpä jokaisella toimikunnan jäsenellä on hyvin paljon kykyä vaikuttaa niihin. Eli jos sinulta löytyy kiinnostusta toimia pakun parissa tai haluat muuten auttaa tai kehittää killan toimintaa kannattaa hakea toimikuntaan!

Kysymyksiä voi laitaa minulle telegramissa tai tulla vain suoraan kysymään minulta jossakin tapahtumassa.

Hae pakutoimikuntaan: https://forms.gle/QUqsWYGdDWqq3W9b8

Pelitoimikunta (pj. Niklas Järvinen, @nikk_ee)

Pelitoimikunta järkkää kaikenlaisia peleihin liittyviä tapahtumia. Nyt yleisimpinä ovat olleet todella hauskat lautapeli-illat, mutta muita tapahtumia ovat esimerkiksi LANit, Discord-tapahtumat, Smash turnaus, Magic the Gathering -tapahtumat ja Dungeons and Dragons -tapahtumat. Pelitoimikunta myös ylläpitää killan lauta- ja videopelikirjastoa ja tarvittaessa hommaa uusia pelejä. Liittymällä pelitoimikuntaan pääset suoraan vaikuttamaan killan pelikulttuurin ja pelitapahtumiin, sekä myös vaikuttamaan mitä pelejä kiltikseltä löytyy.

Jos sinulla on minkäänlainen pienikin idea pelitapahtumasta, tai jostain muusta pelitoimikuntaan liittyvästä, niin kannattaa ehdottomasti hakea pelitoimikuntaan! Myös jos sinulla on kiinnostusta peleihin, ja haluat jotenkin, vaikka pienestikin, auttaa tai vaikuttaa pelitoimikunnassa niin kannattaa hakea! Pellitoimikunnassa pääsee aikalailla vaikuttamaan niin paljon kuin itse haluaa, eikä sen tarvitse olla yhtään vaativaa. Voi vain tulla keskittymään niihin asioihin mitkä itseä kiinnostaa, vaikka se olisikin vain hyvin pieni osa pelitoimikunnan toimintaa.

TL;DR Kannattaa hakea, jos kiinnostaa pelit yhtään!

Jos jäi jotain kysyttävää niin laita ihmeessä viestiä TG:ssä @nikk_ee!

Hae Pelitoimikuntaan: https://forms.gle/rVXnapgzbLYUtqGC7

Rytmiryhmä (pj. Samuli Yli-Salomäki, @YliSamuli)

Rytmiryhmä vastaa kiltamme lehden eli Alkorytmin toimittamisesta. Toimituksessa pääset vahvasti vaikuttamaan lehden sisältöön ja voit kirjailla mitä erinäisempää painettua sisältöä killan iloksi. Tavoitteena onkin, että lehti on toimituksensa näköinen. Aiempaa kokemusta ei vaadita ja kaiken tarvittavan oppii tekemällä. Jokainen pääsee toteuttamaan itseään haluamallaan tavalla ja lehden toimituksesta löytyykin monenlaista puuhaa. Mikäli sinulta löytyy jutun juurta, vitsien veistely onnistuu tai olet graafinen nero, niin lähde kokeilemaan journalistisia siipiäsi kiltalehtemme toimitukseen. Mikäli mikään näistä kriteereistä ei napannut, olet varmasti oikea henkilö liittymään rytmiryhmään!

Tule siis mukaan toimittamaan säännöllisen epäsäännöllisesti julkaistavaa kiltalehteämme. Voit vaikuttaa siihen, että julkaisutahti on lähempänä säännöllistä kuin sen vastakohtaa ja että lehti tunnetaan jatkossakin huikeasta laadustaan. Onhan kyseessä kuitenkin Otaniemen paras tietotekniikan opiskelijoiden toimittama lehti.

Jos jäi jotain kysyttävää, niin viestiä voi laittaa matalalla kynnyksellä @YliSamuli

Hae Rytmiryhmään: https://forms.gle/V3jxiRu3PHHMCWvn7

Tiedotustoimikunta (pj. Roosa Rauhala, @roosarauhala)

Tiedotustoimikunta vastaa Tietokillan tiedotuksesta ja viestinnästä muun muassa viikkomailien sekä Telegram-tiedotteiden avulla. Lisäksi toimikunta ylläpitää killan sosiaalisen median kanavia, kuten Instagramia ja TikTokkia. Mahdollisia rooleja Tiedotustoimikunnassa ovat esimerkiksi somettaja ja valokuvaaja. Somettajat tuottavat sisältöä killan sosiaalisen median tileille, kun taas valokuvaajat kuvaavat tapahtumia. Myös omaa roolia voi halutessaan ehdottaa. Jos siis killan tiedotus- ja viestintäasiat kiinnostavat, kannattaa hakea mukaan!

Hae Tiedotustoimikuntaan: https://forms.gle/GHpDzJmhmUbACaDe7