Hallituksen kokoukset

Killan hallitus kokoontuu viikoittain huolehtimaan juoksevista asioista. Hallituksen vakiokokousajasta tiedotetaan Telegramin Tiedotus-kanavalle. Hallituksen kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita, jotka koskevat kiltaa ja esimerkiksi hyväksytään laskuja ja jäsenanomuksia. Hallituksen kokouksissa on läsnäolo-oikeus kaikilla killan jäsenillä.

Kiltakokoukset

Vuosittain pidetään vähintään kaksi killan kokousta: lakisääteiset vuosikokous sekä vaalikokous. Vuosikokous pidetään kevään alussa, ja siinä mm. esitellään killan edellisen vuoden toimintakertomus sekä alkaneen vuoden toimintasuunnitelma sekä päätetään usein esim. lehtitilauksista. Vaalikokous pidetään loppusyksystä ja siinä valitaan seuraavan vuoden hallitus ja toimihenkilöt.

Lakisääteisten kokousten lisäksi voidaan vuoden aikana pitää tarpeen vaatiessa ylimääräisiä kiltakokouksia. Tällaisia voidaan pitää, jos esim. pitää tarkistaa budjettia tai tehdä jokin iso päätös, johon killan hallituksella ei ole valtuuksia. Ylimääräisiä kokouksia on keskimäärin kerran vuodessa.

Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aiheet. Varsinaisten aiheiden lisäksi kokouksissa tulee usein “ylimääräisiä” asioita. Kiltalaiset voivat mm. esittää ponsia, joissa velvoittavat hallituksen tekemään jotain tärkeäksi kokemansa asian hyväksi.

Kokouskutsut tulevat killan viralliselle ilmoitustaululle (kiltahuoneen ja Paniikki-työasemaluokan välisellä käytävällä) vähintään viikkoa ennen kokousta.

Muut kokoukset

Lisäksi eri toimikunnat, kuten sisätoimikunta ja muistinnollaustoimikunta pitävät kokouksia tarpeen mukaan. Näistä kokouksista tiedotetaan yleensä mailitse toimikunnan sähköpostilistalle ja nämä kokoukset ovat myös kaikille avoimia.